HUP!man

Logo ontwerp voor Life coach HUP!man (Human Potential man)

HUP!man is, een creatieve veranderaar in sociale innovatie. Hij wil organisaties in beweging krijgen. Dit doet HUP!man door de organisatie in staat te stellen de kennis en kunde van verschillende stakeholders (werknemers, klanten, etc.) op een constructieve wijze te benutten. Zo zorgt HUP!man ervoor dat de stakeholders een stem krijgen en tegelijkertijd bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Zijn overtuiging is dat het meest waardevolle kapitaal van een organisatie de mens zelf is. En een mens kan meer bijdragen dan wat zijn functie van hem vraagt. Er bestaat dus nog veel sociaal kapitaal dat onbenut blijft. HUP!man zorgt ervoor dat de organisatie inzicht krijgt in welke waarde er nog te benutten valt.

HUP!man haalt het binnenste naar buiten. Met dit gegeven heb ik een logo gevormd.Reacties zijn gesloten.